Liên hệ:

Tập đoàn Gamuda Land

Địa chỉ: Số 2 Đường D2, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000
Hotline: 0859.159.159
logo-gamuda